Regulamin Współpracy

REZERWACJA SESJI
1. Rezerwacji sesji dokonać można telefonicznie lub poprzez kontakt na facebooku.
2. Sesję należy rezerwować z jak największym wyprzedzeniem, by mieć pewność, że znajdziemy dogodny dla Państwa termin.
3. Warunkiem udziału w sesji jest wpłata zadatku w wysokości 100zł na konto najpóźniej 14 dni przed terminem sesji.
W przypadku reportażu (Chrzest, komunia, 18tki, wieczory Panieńskie itp.) zadatek należy wpłacić w ciągu 3-5 dni roboczych. Brak zadatku jest równoznaczny z rezygnacją z sesji a termin zostaje odstąpiony kolejnemu klientowi. Zadatek odliczany jest od ceny wybranego przez Państwa pakietu. (W przypadku Mini Sesji kwota zadatku to 50zł, w przypadku reportażu 250zł)
4. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z sesji lub nie pojawieniu się fotograf nie ma obowiązku zwrotu zadatku.
5. Po dokonaniu rezerwacji zarówno klient jak i fotograf mają prawo do jednej zmiany terminu jednakże następuje to tylko w wyjątkowych przypadkach.
6. Przed wykonaniem sesji należy zdecydować o wybranym przez siebie pakiecie
SESJA ZDJĘCIOWA
1. Sesja w zależności od ustaleń wykonywana jest w studio lub w plenerze.
2. Czas trwania zależny jest od typu sesji.
Sesje dziecięce, ciążowe i rodzinne to zazwyczaj 1h pracy. Sesje noworodkowe przeważnie 3-4h.
5. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio LaMagine - Fotografia Paulina Pukacka oraz akceptuje styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.
(Nie dokonuję drastycznych zmian w wyglądzie klienta jak korekty nosa, oczu, prasowania ubrań. Nie „dokładam” makijażu i nie „myję” włosów i co najważniejsze NIE PODKŁADAM TŁA. Proszę bardzo zwracać uwagę jak przychodzi się ubranym na sesję. Tak będziecie wyglądać na zdjęciach. )
6. Z uwagi na czynniki mające wpływ na realizację sesji (wiek oraz usposobienie dzieci biorących udział w sesji), zdjęcia, które otrzyma Klient mogą się różnić od tych prezentowanych w portfolio.
7. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby. Klient widząc daną aranżację może zaproponować zmiany na miejscu, brak zgłoszonej uwagi równoznaczny jest z akceptacją, co nie będzie na późniejszym etapie postprodukcji uwzględniane.
8. Fotograf nie wyraża zgody na obecność osób trzecich niebiorących udziału w sesji, gdyż może to wpłynąć negatywnie na efekt końcowy pracy.
9. Bardzo proszę o punktualność. Spóźnienie zostaje odliczone od czasu sesji
WYBÓR UJĘĆ I OBRÓBKA
7. Po sesji klient na podany przez siebie adres email otrzymuje galerię zawierającą ujęcia wykonane na sesji (zdjęcia poddaję wstępnej selekcji)
8. Klient ma 30 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta.
7. Nie przechowuję na komputerze zdjęć nie wybranych przez klienta. Oznacza to, że nie ma możliwości dokupienia dodatkowych ujęć w późniejszym czasie.
8. Pakiety przedstawione w ofercie to pakiety podstawowe. Nie można ich pomniejszyć ale można powiększyć o dowolną liczbę ujęć oraz produktów zgodnie z aktualnym cennikiem. Rezygnacja z któregokolwiek elementu pakietu nie wpływa na zmniejszenie jego ceny.
9. Nie ma możliwości by otrzymać „w prezencie” resztę zdjęć nieobrobionych. Istnieje możliwość wykupienia „surowego” materiału w wersji jpg. Za cenę zawartą w cenniku Zdjęcia „surowe” nie mogą być nigdzie publikowane. Klient publikując zdjęcia naraża się na kary opisane w umowie (Spisujemy wówczas umowę dodatkową z zakazem publikacji)
10. Na zdjęciach nie ma logo ani znaków wodnych. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, aczkolwiek proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora. Będzie mi bardzo miło. Na życzenie klienta na płycie CD znajdą się zdjęcia odpowiednio pomniejszone, opatrzone logo i przeznaczone do publikacji.
11. W związku z czasem obróbki graficznej zdjęć zastrzegam sobie od 21do 31 dni roboczych na całkowitą finalizację zamówienia, przy czym zaznaczam, że obróbkę rozpoczynam dopiero po uregulowaniu całości opłat (Cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe)
PŁATNOŚĆ I ZGODA NA PUBLIKACJĘ
12. Płatność dokonywana jest w dniu wykonywanej usługi.
Bardzo proszę o przygotowanie wyliczonej kwoty pieniędzy (od kwoty należy odliczyć wpłacony wcześniej zadatek).
13. Zdjęcia przekazuję po dokonaniu całkowitej wpłaty.
14. Opłaty za ujęcia dodatkowe można dokonać przelewem na konto.
15. Przed sesją należy wyrazić bądź nie wyrazić zgodę na publikację wizerunku. Raz wyrażonej zgody nie można cofnąć.
16. UDZIAŁ W SESJI ZDJĘCIOWEJ JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU !
SZANUJMY SIĘ NAWZAJEM ! Nie odwołujemy sesji na godzinę czy dwie przed. W przypadku gdy wiedzą Państwo, że nie dadzą rady dojechać proszę o informację jak najwcześniej (maksymalnie dzień przed wykonaniem sesji!) Osoby, które nie poinformują o swojej nieobecności i po prostu się nie pojawią przy kolejnej rezerwacji terminu poproszone zostaną o wpłatę zadatku w wysokosci 50% ceny sesji.
Za szkody wyrządzone w trakcie sesji (zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp.) ponosi Klient.